Kıbrıs’ta konuşulan diller

Kıbrıs’ta konuşulan diller

Ülkelerin konuştuğu diller, ülkenin kültür yapısı ve yaşayış biçimi hakkında direkt olarak bilgi veriyor. Kıbrıs’a bakıldığında birden fazla resmi dil olduğunu görüyoruz. Bu durumun nedeni ülkenin farklı kültürel toplumlardan etkilenmesi ve farklı kültürel toplumlar ile bir arada yaşanıyor olması sonucu çıkarılabilir. Kıbrıs’ta konuşulan diller kültürlere göre şekillenmiştir.

Hem-Tatiline-Hem-Tarihine-Doyamayacağınız-Şehir-Girne-Limanı.jpg

İngiliz Sömürgesi ile İngilizce

Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde olan Kıbrıs, askeri üst olarak İngiltere’ye verilmiştir. Bu süreçte ülkenin İngiliz kültüründen etkilenmesi aşikardır. Sonuç olarak İngilizce de konuşan bir toplum oluşmuştur. Kıbrıs turları ile ülkeye gittiğinizde, İngilizcenin de bilindiğini görebilirsiniz. İngiltere sömürüsünde çok çeşitli alanlarda etkin olduğunu görebilirsiniz. Dilin etkilenmiş olması, sosyal ve kültürel anlamda yoğun bir etkinin olduğuna dair önemli bir göstergedir.

İngiliz Sömürgesi İngilizce

Güney Kıbrıs ve Rumca

Yunanca ülkenin resmi dilli olarak kabul edilmiştir. Yunancanın bir ağzı olan Rumca, Kıbrıs’ın güneyinde çok sayıda kişinin konuştuğu dildir. Günlük yaşam dili olarak benimsenmiştir. Kıbrıs’ta konuşulan diller söz konusu olduğunda, Yunanca resmi diller arasında gelmektedir. Ancak çok sayıda kişinin ülkede hem Türkçe hem de Rumca konuştuğunu söyleyebiliriz. Kültürlerin birbirine etkisinin en olumlu tarafı, farklı dillerin hızlı ve kolay şeklide öğreniliyor olmasıdır.

Kıbrıs'ta konuşulan diller

Kuzey Kıbrıs ve Türkçe

Ülkenin kuzen kesiminde çok sayıda Türk yaşıyor. Türkler Türkçe konuşuyor; ancak Türkiye Türkçesinden bazı noktalarda farklılıkları var. Uçaklı Kıbrıs turları ile ülkeyi gezerseniz, Türkiye Türkçesinden farklı olduğunu görebilirsiniz. Ayakça kelimesinin Kıbrıs’ta pedal olarak kullanıldığını duymuş olabilirsiniz. Ya da macun kelimesi Kıbrıs’ta reçel anlamında kullanılmaktadır. Bu gibi farklar ülkenin dilsel açıdan sahip olduğu zenginliğin bazı farklara da sahip olduğunu göstermektedir.

Kıbrıs'ta konuşulan diller

Dillerin Turizme Etkisi

Farklı dillerin konuşuluyor olması, kültürün de farklı olduğunu gösteriyor. Kültürel gezilerin yapılması, ülkenin sahip olduğu farklı etnik ve sosyal yapının merak edilmesi; hizmet sektörünün gelişmesini sağlamıştır. Kıbrıs oteller bu kapsamda gelişmiştir. Turistlerin ülkede rahat etmesi, eğlence anlamında gelişmiş olan oteller ile sağlanmaktadır. Kıbrıs’ta konuşulan diller ülkenin turizm anlamında olumlu açıdan etkilenmesine neden olmuştur. Tarihi geziler ile ülkede ki bu çok kültürlü yapıyı görebilirsiniz.

Kıbrıs'ta konuşulan diller