Kıbrıs’ta Yaşayan Kültürler

Kıbrıs’ta Yaşayan Kültürler

Kıbrıs’ı kültürel açısından ele almak için kültür ögeleri üzerinden çıkarımlar yapabilirsiniz. Kıbrıs’ta yaşayan kültürler üzerinden düşünmek gerekirse; din, dil, gelenekler, sanat ve tarih açısından çıkarımlar yapabiliriz. Kültür hakkında bilgi edinmek için bu kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

 Kıbrıs’ta İnanç Biçimi

Dini inanış ülkede %99 İslam olarak görülüyor. Ancak ülkenin 1571 öncesinde Frenk ve Rum Ortodokslarının etkisi altında söyleyebiliriz. Bu durumda ülkenin inanç anlamında farklı etkiler ile karşı karşıya kalması söz konusu olmuştur. Ülke dinini yasal olarak ele almak gerekirse, özgür bir din yapısı bulunuyor. Kıbrıs turları aracılığıyla ülkeye gittiğinizde; kamusal anlamda rahatsız oluşturmadığınız sürece istediğiniz şekilde ibadet edebiliyorsunuz.

Kıbrıs’ta Yaşayan Kültürler

Kıbrıs’ta ki Resmi Diller

Ülkenin kültürü hakkında bilgi edinmeniz açısından dil önemli bir yere sahiptir. Ülkede konuşulan iki tane resmi dil bulunuyor. Kuzey kesimde bulunan Türkler sebebiyle yoğun olarak Türkçe konuşuluyor. Güneyde yaşayan Rumlar ise Yunanca konuşuyor. Türkçe ve Yunanca ülkede resmi dil olarak kabul edildiğinden, bu iki dilden biri ile eğitim almanız mümkündür. Kıbrıs’ta yaşayan kültürler; arasında Rum ve Türk dışında İngiliz kültürü de bulunuyor. Konuşulan diller arasında resmi dil olmasa da İngilizcenin konuşulması, İngiliz kültürünün etkisini gösteriyor. Bir süre İngiltere’ye sömürge olmuş olan Kıbrıs, İngilizcenin konuşulmasında etkilidir. Uçaklı Kıbrıs paketleri ile ülkeye girişinizi yaptıktan sonra, dilin farklılaştığını göreceksiniz.

Kültürlerin Kıbrıs’a Etkisi

Türklerin ve Rumların yaşadığı ve bir süre İngiliz sömürgesi altında kalmış olan ülke, günlük yaşamın içinde bu ülkelerden kültürler taşıyor. Kıbrıs otelleri içinde çok görmesiniz de Kıbrıslıların İngiliz prizi kullandığını söyleyebiliriz. Otellerde bu durum müşterilerini mağdur etmemek adına en aza indirilmiştir. Ancak Kıbrıslıların prizleri İngilizlerin etkisinden ötürü üç girişli olarak kalmıştır. 240 voltluk bu prizleri kullanmanız için çevirici kullanmanız gerekiyor.

Trafik

Ülkede trafik akışı da aynı şeklide İngilizlerin etkisi ile soldan akıyor. İngiltere’nin etkisi altında kalmış olan trafik, araçlarda da direksiyonun sağ tarafta olmasını sağlamıştır. Kıbrıs’ta yaşayan kültürler açısından baktığımızda, İngiltere’nin Kıbrıs kültürüne büyük ölçüde etki ettiğini söyleyebiliriz. Trafiğin İngiltere’den etkilendiği somut olarak görülüyor.

Kıbrıs’ta Yaşayan Kültürler