Kısa bir özetle Kıbrıs tarihi

Kısa bir özetle Kıbrıs tarihi

Kıbrıs, küçük bir ada olmasına rağmen Kıbrıs tarihi çağlar öncesine kadar uzanmaktadır. Akdeniz’in en büyük üçüncü adası olan Kıbrıs’ta günümüze kadar birçok medeniyet ve ulus yaşamıştır. Fenikeliler, Hititliler, Asurlular, Mısırlılar gibi birçok medeniyet Kıbrıs adası üzerinde hakimiyet kurmuştur. Kıbrıs adası gerek coğrafi konumu nedeniyle gerek de doğal zenginlikleri sebebiyle tarih öncesi çağlardan beri komşu ülkelerin ve devletlerin üzerinde egemenlik kurmak istedikleri bir devlet olmuştur. Küçük olması ve savunmasının zayıf olması nedeniyle bu zamana kadar birçok ulus, devlet ve medeniyet ada üzerinde çok kolay olmasa da hakimiyet kurmayı başarabilmişlerdir. Ziyaretiniz sonrasında uygun Kıbrıs otellerinden birinde konaklayarak geceyi geçirebilirsiniz.

Kısa bir özetle Kıbrıs tarihi

Fenikeliler Döneminde Kıbrıs

Fenikeliler, Kıbrıs’a yerleşen medeniyetlerden biridir. Anadolu’dan gelen Fenikeliler özellikle milattan önce 1000 yılının ilk zamanlarında yoğun bir şekilde Kıbrıs adasına göç etmişlerdir. Fenikelilerin hakim olduğu dönemde adada bir sürü koloni bulunmaktaydı ve bunlar da zamanla şehir krallıklarına dönüşmeye başladı. Bu krallıkları daha çok Ege ve Akdeniz kökenli koloniler oluşturmaktaydı. Bundan dolayı Kıbrıslı Rumlar, adanın Helen karakterinin bu zamanda oluştuğu ve adanın bir Helen ya da Rum adasın olduğu iddialarında bulunurlar. Fenikelilerin ayak bastığı bu adaya Kıbrıs turlarından birini tercih ederek gidebilirsiniz.

Kısa bir özetle Kıbrıs tarihi

Asurlular Döneminde Kıbrıs

Asur kralı ikinci Sargon, milattan önce 709 yılında Fenikelileri yenilgiye uğratmıştır ve adayı ele geçirerek milattan önce 609 yılına kadar yönetmiştir. Şehir krallıkları Asurlular döneminde de bulunmaktaydı ve krala bağlılık sözü ederek ve haraç ödeyerek varlıklarını sürdürmekteydiler. Zamanla şehir krallıklarının artması sonucunda Asurlular güç olarak zayıflamaya başlamışlardır ve artık adayı savunamamışlardır. Uygun uçaklı Kıbrıs paketlerinden biriyle Asurluların yaşadığı bu adayı ziyaret edebilmeniz mümkündür.

Kısa bir özetle Kıbrıs tarihi

Mısırlılar Döneminde Kıbrıs

Asurlular güç kaybettiken sonra milattan önce yedinci yüzyılda Mısırlılar adaya egemen olmaya başladılar. Tahta çıkan Firavun Amasis 2 güçlü savaş gemileriyle birlikte Finike ve Kıbrıslıların ortak kullandığı donanmaları yenilgiye uğratarak adayı ele geçirmiştir. Mısırlılar döneminde Kıbrıs’ın ticaret rotası değişmiş ve artık Kıbrıs’tan çıkarılan bütün madenler ve keresteler Kıbrıs’a gönderilmeye başlanmıştır. Zaman içinde günümüze gelene kadar bu medeniyetlerden başka İngilizler, Rumlar, Pontuslular, Romanlar, Ermeniler, Türkler gibi birçok ulus ada üzerinde yaşamışlardır.

Kısa bir özetle Kıbrıs tarihi